Skip to content

Klachten

Klachtenregeling

De meeste patiënten zijn tevreden over de tandarts (of tandarts-specialist). U waarschijnlijk ook. Desondanks kan het voorkomen dat u vindt hij of zij u verkeerd of onzorgvuldig heeft geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u hier met uw tandarts over praat.

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Vraag ons om een verhelderend gesprek.

Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft uitgevoerd. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

tandarts stoel

Informatiepunt en klachtenregeling

Komt u er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.